TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE ARHIÝEPISKOP FEOFILAKT BILEN DUŞUŞYK BARADA

2023-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistandaky Patriarhal dekanlarynyň ybadathanalarynyň dolandyryjysy Arhiýepiskop Feofilakt bilen duşuşdy.

Duşuşykda ikitaraplaýyn ynsanperwer gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegi barada pikir alşyldy.

Bu nukdaýnazardan Arhiýepiskop Feofilakt, Türkmenistandaky rus prawoslaw ybadathanalarynyň işi üçin döredilen amatly şertler üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi.