Türkmenistanyň döredijilik wekiliýeti 10-14-nji maýy aralygynda Duşenbe şäherinde geçirilyän “Şaşmakom” Halkara simpozium-festiwalyna gatnaşýar.

img
img
img
img
img
img

“Şaşmakom-Täjik halkynyň ajaýyp medeni mirasy bolup duryar. Şonuñ üçin bu sungata bagyşlanyp “Şaşmakom” güni yglan edilip her ýylyñ 12-nji maýy Täjigistanda uludan bellenilýär. Festiwalyň açylyş dabarasy 11-nji maýda Täjigistanyñ S.Aýni adyndaky opera we balet akademiki döwlet teatrynda geçirildi. 12-nji maýda gatnaşyjy ýurtlaryň döredijilik wekiliýetleriniň gatnaşmagynda gala konserti geçirildi.