Türkmenistanyň içerki we daşary syýasatynyň esasy ugurlaryny görkezyän Halkara resminamalaryň sanly kitaphanasy işe girizildi.

Sanly kitaphanada Türkmenistanyň Bitaraplygy, Hyzmatdaşlygyň köptaraplaýyn formatlary, Parahatçylyk we howpsuzlyk, Türkmenistan -Durnukly Osüş Maksatlaryny durmuşa geçirmek ýolunda,
Parlament diplomatiýasy, Ekologiýa diplomatiýasy, Energetika diplomatiýasy, Ulag diplomatiýasy, Medeniýet diplomatiýasy, Sport diplomatiyasy ýaly ugurlar boyunça maglumatlar ýerleşdirildi.

Agzalan kitaphananyň elektron salgysy: docslibrary.gov.tm